Dyrekcja Szkoły


Dyrektor szkoły – mgr Danuta Żarnotal

Kierownik Warsztatów Szkolnych – mgr Andrzej Jedynak


Kadra nauczycielska


mgr Małgorzata Sobieraj – pedagog

mgr Grażyna Gawron – biblioteka

mgr Tamara Potocka-Kowalik - język polski, etyka
mgr Ilona Kapała - język angielski, język polski
mgr Ewa Włodarczyk - matematyka, informatyka 
mgr Danuta Żarnotal - w - f, podstawy przedsiębiorczości,
mgr Magdalena Gocał - w - f, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Matuszczyk - w - f, geografia, biologia
mgr Edyta Sajnok – edukacja dla bezpieczeństwa, historia
mgr inż. Piotr Nożyński - teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu
mgr inż. Sławomir Wrona - teoretyczne przedmioty zawodowe - elektryczne, praktyczna nauka zawodu
inż. Andrzej Kasza - teoretyczne przedmioty zawodowe - samochodowe, praktyczna nauka zawodu 
mgr inż. Janusz Jakubczyk - teoretyczne przedmioty zawodowe - mechaniczne
mgr inż. Krzysztof Armata - teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Wiesław Chruściński - praktyczna nauka zawodu
mgr Jarosław Kot - praktyczna nauka zawodu
Waldemar Kukulski - praktyczna nauka zawodu 

mgr Marzena Łodejska – teoretyczne przedmioty zawodowe - fryzjerskie, praktyczna nauka zawodu - fryzjerstwo
mgr Anna Bąk - teoretyczne przedmioty zawodowe - fryzjerskie, praktyczna nauka zawodu - fryzjerstwo
mgr Alicja Szmalec - teoretyczne przedmioty zawodowe - fryzjerskie, praktyczna nauka zawodu - fryzjerstwo 

Jolanta Walerowicz – praktyczna nauka zawodu - fryzjerstwo