O nas

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Kielcach to szkoła z tradycjami, otwarta na potrzeby ucznia, bezpieczna, przyjazna. Gwarantuje dobre i skuteczne nauczanie (bardzo wysoka zdawalność uczniów na egzaminie zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodach). Młodzież realizuje zajęcia praktyczne w pracowniach, które posiadają status ośrodków egzaminacyjnych. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie , kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską  wychowanków. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez rozpoznawanie , zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności,  uczy wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, rozbudza chęci i szacunek do nauki. W trosce o bezpieczeństwo młodzieży, na terenie szkoły działa system monitoringu. Realizowane są także różnego rodzaju programy profilaktyczne. Wszyscy dokładamy starań, aby w naszej szkole panowała przyjazna, oparta na zaufaniu i zrozumieniu atmosfera.