Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od 1.07.2013r. do 30.06.2015 r. w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Nasza szkoła uczestniczy w w/w projekcie poprzez  tworzenie i realizację projektów interdyscyplinarnych: "Mój zawód – zawodem kluczowym dla regionu" w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy.